Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

snynajawie
Wolałbym Cię bardziej gdybym nie dał Ci się poznać
— W.E.N.A.
snynajawie
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viametadon metadon
snynajawie
7267 2502
Reposted bykasi84 kasi84

July 08 2015

snynajawie
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viawszystkodupa wszystkodupa
snynajawie
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
snynajawie
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc

July 03 2015

snynajawie
6145 f194 500
Reposted frominverosimil inverosimil viagwiazdeczka gwiazdeczka
snynajawie
- Dasz radę!
- Zwariowałeś. Nawet mama mówi, że nie dam rady.
- A ja wiem, że sobie poradzisz. Musisz wierzyć w siebie tak mocno jak ja w Ciebie wierzę. 

— dobrze, że wrociłeś
snynajawie

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viaretaliate retaliate
snynajawie
9066 934b 500
jedyna pewność
Reposted bychmielowa chmielowa
snynajawie
snynajawie
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viamowiami mowiami

July 01 2015

snynajawie
4451 81f7
snynajawie

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

June 30 2015

snynajawie
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaNocturia Nocturia

June 29 2015

snynajawie
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

June 28 2015

snynajawie
5626 c5e4
Reposted byoopsiakmolotovcocktailvanitepsychocukiernemorality
snynajawie
4420 204d 500
Reposted bygerwaaaazy gerwaaaazy
snynajawie
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viateskniezatoba teskniezatoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl